Дошкільна освіта

0

Практичні рекомендації щодо розвитку слухової уваги та фонематичного сприймання у дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення.

Неможливо уявити належний рівень життєвої компетентності людини без опанування мовлення. Правильна звуковимова є одним із...

0

“Моніторинг як засіб підвищення професійної компетенції педагогів” семінар- практикум

Діагностика професійної компетентності допомагає одержанню оперативної та чинників у діяльності педагога, які впливають на освітній...

0

Інтегроване заняття з гармонійного розвитку особистості з елементами дослідницької діяльності “Казкова подорож”

Заняття спрямоване на гармонійний розвиток особистості. На занятті використовуються різні форми роботи з усіх розділів...

0

Народне виховання у педагогічній спадщині Антона Семеновича Макаренка

У статті розкрито досвід педагога-новатора А. Макаренка з використання народної педагогіки; педагогічні погляди педагога щодо...