2 клас

0

Разработка урока по русскому языку во 2 классе на тему: «Названия городов, сёл, рек, озёр»

Формировать у второклассников навыки написания с большой буквы названий рек, городов, сёл, озёр; совершенствовать умение писать большую...

0

Використання фразеологізмів для формування комунікативних навичок

Сформувати й розвинути комунікативну компетентність учнів допомагає система вправ, творчих завдань з використанням фразеологізмів, спрямованих...